Den 20/11 kl. 11:00 är det arbetsdag på Hönekullen för alla medlemmar och andra intresserade. Under dagen skall vi prova att smälta vax men även passa på att gå igenom material och redskap. Vi bjuder på enklare förtäring.
Anmälan senast den 18/11 på SMS till nummer 0702692630.

Välkomna