En påminnelse om att när man startar eller tar över en biodling ska man anmäla uppställningsplatser till Länsstyrelsen . Vid ev. förändring av uppställningsplats ska Länsstyrelsen informeras inom en vecka.
Nedan finns en länk till till där man anmäler uppställningsplats för bikupor i Västra Götalands och Hallands län.

Biodling | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)