”Från och med den 1 januari 2019 kommer nya föreskrifter att gälla för sjukdomar och skadegörare på bin. Syftet med reglerna är att vi ska få effektivare smittutredningar och mindre krångel.”

www.jordbruksverket.se

Läs mer på Jordbruksverket.se