Med start den 8:e maj välkomnar vi alla nya och gamla biodlare till våra måndagsträffar på Hönekullen i Hajom!

Här arbetar vi i vår bigård, planerar säsongen, fikar och pratar.

Välkomna!