Våra måndagsträffar startar den 2/5 och håller på tills bina är färdigmatade för vintern.

Vi jobbar i bigården, fikar och pratar, välkomna!

Vi startar 1830 och slutar när vi går hem…:-)