Styrelsens förhoppning är att vi kan starta upp våra måndagsträffar under våren.
Vi följer FHMs och SBRs rekommendationer och återkommer med mer information i mitten av april.
/Styrelsen MHB